Privacy verklaring

Ingevulde aanmeldingsformulieren worden door de secretaris in een beveiligde database opgeslagen.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het formulier gemaakt is.
Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Zolang de opgegeven gegevens relevant zijn voor lidmaatschap of deelname aan evenementen worden de gegevens bewaard.
De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bestuursleden en ander door het bestuur aangewezen bevoegden voor administratieve doeleinden.
Op verzoek kunnen de publiek zichtbare gegevens voor derden onzichtbaar gemaakt worden.
Op verzoek van een persoon kunnen alle gegevens van deze persoon verwijderd worden. Waar dit lidmaatschapgegevens betreft zal dit automatisch beƫindiging van het lidmaatschap inhouden.

Bestuur FCC de Kombocht