Missie en visie

Missie
De club is een verantwoorde sportaanbieder in Bussum en omgeving, waar recreatief-en prestatie gericht kan worden gefietst in een veilige omgeving. De trainingen die de club aanbiedt hebben een prettige balans tussen presteren en plezier voor een ieder op eigen tempo. De club hecht veel waarde aan vertrouwen, respect en samenwerking. Wij willen een goed georganiseerde en financieel gezonde club zijn die een optimale sportbeleving aanbiedt. Wij willen maximaal presteren.

Visie
De club wil voor haar leden een club zijn waar men zich thuis voelt en waar ieder lid op eigen niveau kan fietsen. Er zal veel aandacht worden besteedt aan de onderlinge saamhorig-en betrokkenheid, dat begint al bij binnenkomst van nieuwe leden.
De club wil werken met een adequate takenverdeling vanuit een duidelijke organisatie.
We willen dat leden trots zijn op hun vereniging en dragen er zelf aan bij dat ze trots blijven op hun vereniging.
We willen een club zijn waar ouders van rijders zich betrokken bij voelen, en club waar (groot)ouders en verzorgers energie en tijd in willen steken om het (fiets)plezier voor hun kinderen te waarborgen.
We willen een prestatievereniging zijn met een positieve uitstraling die laagdrempelig is en blijft. Naast recreatief fietscross voor een ieder moet het accent zeker ook liggen op jeugdige rijders die naar een hoger niveau willen door middel van reeds aangeboden extra “plustrainingen” waar meer ruimte en aandacht is voor de details die er toe kunnen doen in een wedstrijd.

Het bestuur heeft zich tot doel gesteld om in 2018 de baan voor een groot deel te renoveren.

Doelstellingen

 • Meer inkomsten generen door middel van
  • Eenmalige donatie waarvan iedere cent naar de baan gaat
  • Meer sponsorinkomsten generen
  • Baan verhuur door middel van clinics, kinderfeestjes
  • Nieuwe leden werven door middel van open dagen
 • Saamhorigheid en betrokkenheid creëren door middel van BMX-kampen, feestavonden
  • BMX kamp
 • Vrijwilligersbestand uitbreiden
 • Goede begeleiding tijdens trainingen en wedstrijden voor nieuwe leden
  • Trainersplan ontwikkelen
  • De trainingsregels duidelijk maken aan de rijders en daadwerkelijk handhaven
  • Assistent trainers
 • Aanwezigheid van 1 of meerdere bestuursleden op alle trainingsavonden.